Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University  
หน้าแรก :: English Version ติดต่อภาควิชา :: คณะวิทยาศาสตร์:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 E-learningKKU Webmail

Biology Webmail 

ประกาศภาควิชา

- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SCRATCHPADS COURSE: Flora of Thailand
     - รายละเอียดโครงการและใบสมัคร
     - หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชาการเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7
- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แพลงก์ตอนสัตว์และแมลงน้ํา ครั้งที่ 5
- ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ งวดที่ 1 ปีพ.ศ. 2558
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม "การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ"

ข่าวสารภาควิชา
กิจกรรม

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ webmaster ที่ webmaster@biology.kku.ac.th