Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University  
หน้าแรก :: English Version ติดต่อภาควิชา :: คณะวิทยาศาสตร์:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 E-learningKKU Webmail

Biology Webmail 

ประกาศภาควิชา

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม "การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ"
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

ข่าวสารภาควิชา

 

กิจกรรม

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ webmaster ที่ webmaster@biology.kku.ac.th