Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University  
หน้าแรก :: English Version ติดต่อภาควิชา :: คณะวิทยาศาสตร์:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 E-learningKKU Webmail

Biology Webmailกระดานสนทนา ภาควิชาชีววิทยา
 

ตั้งกระทู้ใหม่ | กลับไปที่หน้าแรก

เรียนคณาจารย์ และศิษย์ชีววิทยาทุกท่าน ทุกรุ่น (งานคืนสู่เหย้า)

เรียน คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาและศิษย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรุ่น

เนื่องด้วย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในวงกว้างทั้งทางด้านวิชาการ ธุรกิจและสายวิชาชีพอื่นๆ โดยกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยารู้สึกภาคภูมิใจ และรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราอยู่เสมอ เราศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประสงค์ที่จะจัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยาขอนแก่น 3 ทศวรรษแห่งการสร้างฅนเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อรำลึกคุณของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. สร้างโอกาสในการพบปะระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ และแนวคิด
3. เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างพี่น้องชีววิทยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินการในการติดต่อประสานงานเบื้องต้น ชีววิทยา รุ่นที่ 28 ขอรับหน้าที่ดังกล่าวประสานงานเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความประสงค์การจัดงานคืนสู่เหย้า และสอบถามถึงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมงาน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านสามารถลงความประสงค์ในการเข้าร่วมงานได้ที่เว็บบอร์ดของภาควิชาชีววิทยา โดยแจ้ง ชื่อนามสกุล ลำดับรุ่น เบอร์โทรหรืออีเมล์ติดต่อไว้ เพื่อให้พวกเราสามารถประเมินผู้เข้าร่วมงานที่แน่นอนได้


จากคุณ พิเชฐ นุ่นโต ชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 4/12/3095 IP: 202.28.179.4
ดีใจจังคะ ขอบคุณคุณพิเชฐและเพื่อนๆที่จะช่วยประสานกับรุ่นอื่นๆ พวกอาจารย์ก็อยากพบศิษย์เก่าเช่นกันคะ รุ่นพี่จำลองลักษณ์เคยรวมตัวกันในรุ่นมาแล้ว คงจะติดต่อได้ไม่ยากคะ อ้อ แล้ววันนี้ไม่ต้องไปเฝ้าดูช้างหรือคะ
จากคุณ อ.นฤมล เมื่อวันที่ 6/12/3095 IP: 10.177.80.36
 
วันเวลาและสถานที่

เนื่องจากวันเวลาและสถานที่ยังไม่ได้มีการกำหนดแน่นอน แต่ทางผู้ประสานงานเห็นว่าควรจะเป็นช่วงปิดเทอมระหว่างช่วงปลายเดือนเมษายน-ต้นพฤษภาคม เพื่อสะดวกในการร่วมงานของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ส่วนวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนต้องขอความเห็นจากทางภาควิชาก่อน

งบประมาณ
งบประมาณในการจัดงาน ได้จากการขายบัตรร่วมงานแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

กิจกรรมในงาน
ช่วงเช้า-บ่าย งานทำบุญตักบาตร และเสวนาแลก เปลี่ยนของศิษย์ชีววิทยา
ช่วงเย็น งานรื่นเริง

การดำเนินงาน
• ชีววิทยารุ่นที่ 28 ติดต่อประสานงานเพื่อรวบรวมรายชื่อ โดยศิษย์เก่าสามารถลงรายชื่อได้ที่เว็บบอร์ดภาควิชาชีววิทยา (http://biology.kku.ac.th/webboard.asp)
• ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ
• การระดมทุนหรือขายบัตรจะเริ่มหลังจากมีความชัดเจนจากผู้เข้าร่วมและภาควิชาชีววิทยา
• การดำเนินงานทางการเช่นออกหนังสือ จะขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาในภายหลัง

ความต้องการ ณ ปัจจุบัน
• ต้องการรายชื่อ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานในแต่ละรุ่น เพื่อติดต่อศิษย์เก่าชีววิทยาของรุ่นตนหรือรุ่นใกล้เคียง สมัครได้ที่ เว็บบอร์ดภาควิชาชีววิทยา (http://biology.kku.ac.th/webboard.asp) หรือแจ้งความจำนงมาที่
พิเชฐ นุ่นโต e-mail: bhichetbio@hotmail.com โทร. 089-117-2306
ภานุมาศ บุญสมร e-mail: boonsamon@hotmail.com โทร. 080-126-7739
นฤมล ผิวเผื่อน e-mail: piwpuan@hotmail.com โทร. 086-643-1061

หน้าที่ของอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบและรวบรวมรายชื่อพิมพ์ที่ เว็บบอร์ด หรือ facebook หรือส่งมาที่ผู้ประสานงานชีววิทยา รุ่นที่ 28 ตามอีเมล์ด้านบน

การดำเนินการเพื่อจัดงานคืนสู่เหย้าคงต้องเริ่มที่ตัวนักศึกษาหรือศิษย์เก่าเอง ข้าพเจ้ามีเจตนาเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นจริงตามที่อาจารย์หลายท่านเคยกล่าวไว้ ดังนั้นขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่านร่วมแรงร่วมใจให้งานดังกล่าวเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดดำเนินงานครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากศิษย์เก่าท่านใดมีข้อท้วงติงหรือแนะนำข้าพเจ้ายินดีรับฟังด้วยประการทั้งปวง
ด้วยความเคารพ
พิเชฐ นุ่นโต ชีววิทยา รุ่นที่ 28
จากคุณ พิเชฐ นุ่นโต ชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่มีความประสงค์อาสาเป็นผู้รวบรวมรายชื่อในรุ่นของตน
ขอความกรุณาโพสท์ ชื่อ-สกุล รุ่น อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ในกระทู้นี้ได้เลยครับ
ทางทีมงานจะได้บันทึกไว้เพื่อดำเนินงานประสานงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอบคุณครับ
จากคุณ พิเชฐ นุ่นโต ชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ประสาน Bio# 22 ครับ
prasart.n@msu.ac.th
ขอความกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามสมควร
จากคุณ P. Nuangchalerm เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 125.26.183.213
 
งานคืนสู่เหย้า ไม่ได้จัดเพื่อเฉพาะศิษย์เก่าชีววิทยา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นปัจจุบัน (รุ่นที่ 37, รหัส 52) เท่านั้น

แต่รวมถึงพี่ๆ น้องๆ บัณฑิตชีววิทยา ผู้จบการศึกษาออกไปรับใช้สังคมทุกคน และกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้

และที่สำคัญยิ่งคือ คณาจารย์ชีววิทยาทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ชีววิทยา

รวมถึง บุคลากรภาควิชาชีววิทยาทุกคน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทุ่มเททำงานเบื้องหลังจนทำให้เราสำเร็จการศึกษาออกมาได้อย่างภาคภูมิใจ

งานคืนสู่เหย้าที่จัดขึ้นจึงเป็นของชาวชีววิทยา เพื่อชาวชีววิทยา โดยชาวชีววิทยา ทุกคนทุกท่าน

ขอบคุณครับจากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
“''งานคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยาขอนแก่น 3 ทศวรรษแห่งการ
สร้างฅนเพื่อสังคม”

จะจัดขึ้นใน--- วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553---

ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา
นอกจากนี้ ในถัดไปคือ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็น วันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ โดยหวังว่า พี่น้องชีววิทยาที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชน จะได้เดินทางมาร่วมงานได้สะดวกขึ้นโดยไม่ติดวันทำงานครับ

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมในงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ถึงน้องๆ ปี1-ปี4 พี่ขออาสาสมัครรวบรวมรายชื่อแต่ละชั้นปี พร้อมด้วย e-mail กับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ ถ้าว่างๆ รบกวนเอามาให้พี่ที่แลปกลาง 1 ด้วยค่ะ
ส่วนพี่น้องป.โท-เอก ที่ประสงค์จะเข้าร่วม ก็ขอรายชื่อด้วยเหมือนกันนะคะ
จากคุณ ก้อย bigy28 เมื่อวันที่ 7/12/3095 IP: 180.183.70.241
 
หรือจะส่ง e-mail ตามข้างบนหรือส่งมาที่ bigy28@hotmail.com ก็ได้นะคะ
จากคุณ ก้อย bigy28 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 124.157.145.190
 
โครงการดีดีอย่างนี้ ไม่ร่วมไม่ได้แล้ว (วันเกิดเราด้วยล่ะ)
ยินดีเข้าร่วมค่ะ และยินดีประสานงานต่อให้นะคะ
ชนาพร รัตนมาลี
crpae@hotmail.com
086-8571523
ศิษย์เก่า Bio รุ่น 28
จากคุณ ดีใจค่ะที่มีโครงการดีดี เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 202.29.55.70
 
โครงการ ระระยาว ถึงยาวมาก นะนี่...
กลางปีหน้า...
กลัวแท้ง จัง
ขอให้น้องประสบความสำเร็จในภาระกิจนี้จากคุณ รุ่นโบราณ เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 125.26.71.190
 
ดีครับ สู้ๆๆ
จากคุณ bio 24 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 10.87.15.73
 
รุ่น 22 มารายงานตัว และได้ตัวแทนแล้วครับ
รุ่นอื่นสู้เขาหน่อยนะครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 202.28.169.166
 
Bio 21 อ.วัฒนา รับเป็นผู้ประสานงานรุ่นให้ครับ มีอะไรติดต่อมาที่ wattana(at)pattanagul.com หรือ 081-5479990 ได้เลยครับ
จากคุณ อ.วัฒนา เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 10.177.80.157
 
รุ่น 19 ได้อ.มณฑิรา รุ่น 31 ได้น้องป้อมช่วยประสานงานรุ่นค่ะ
จากคุณ ก้อย bigy28 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 124.157.147.210
 
ช่วยกระจายข่าวไปบ้างแล้วค่ะ แต่มีเมลล์เพื่อนๆไม่เยอะมากเพราะหลายคนก้อเป็นเมลล์เก่าไปแล้ว ได้ตัวแทน (ผู้กว้างขวาง ^_^) เมื่อไหร่แล้วจะรีบมาบอกนะคะ สู้ๆนะคะ
จากคุณ จุ๋ม BIO 32 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 125.26.151.113
 
รุ่นที่ได้ผูประสานแล้ว ได้แก่
รุ่น 19
รุ่น 21
รุ่น 22
รุ่น 28
รุ่น 31
สู้ๆครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
รุ่น 22 ได้พี่แป๋ว (ขวัญเดือน) เพิ่มอีกคน
รุ่น 23 พี่โอ๋ (บุญเสถียร)
รุ่น 27 พี่ต้น (วัฒนชัย)
ใครอยู่รุ่นไหนก็เมลล์หากันได้นะคะ
ส่วนรุ่นอื่นๆ รายงานตัวด้วยค่ะ สู้ๆ
จากคุณ ก้อย bigy28 เมื่อวันที่ 8/12/3095 IP: 124.157.147.210
 
Bigy 30 ได้รับข่าวกันเกือบถ้วนทั่วแล้วคะ ขอบคุณพี่รุ่น 28 ที่ทำให้มีงานนี้ขึ้นมา ตอนนี้ bigy 30 กำลังหาผู้ประสานงานคะ ได้เรื่องยังไงจะเข้ามาแจ้งอีกทีนะคะ
จากคุณ อ้อม bigy 30 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 125.26.193.140
 
ประสานงาน bigy''32

โบว์ (084-0360879)
นุดนิด (087-2511077)
เปิ้ล (086-2667842)
จากคุณ โบว์ นุดนิด เปิ้ล bigy ''32 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 10.56.59.106
 
ดีใจจังมีงานคืนสู่เหย้าแล้ว
จากคุณ โบว์ bigy 32 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 10.56.59.106
 
คึกคักดีจัง เริ่มตื่นเต้นแล้วนะเนี่ย ^^

ถ้ามีอะไรที่เค้าช่วยได้ เพื่อนๆก็ส่งข่าวมาเลยเด้อ
ยินดีเสมอจ้า...
จากคุณ หญิงหยอง bigy 32 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 202.28.181.200
 
รบกวนน้องๆ พี่ๆ ที่เป็น ตัวแทนประสานงานในรุ่น
ช่วยใส่

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่นด้วยจะดีมากครับ)
เบอร์โทร
อีเมล์

ในเว็บบอร์ด
เพื่อสะดวกในการประสานงานในรุ่นและข้ามรุ่น
เพราะช่วงต่อไป จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องการจัดงาน
จึงขอรบกวนพี่ๆน้องๆ ในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับ


จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
สวัสดีครับ..พี่และน้องๆชาวชีววิทยาที่คิดถึงมาก ผมขอช่วยอีกแรง
089-7114415, sombatnil@yahoo.com
bio รุ่น 24 (รหัส 39)
จากคุณ สมบัติ เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 125.26.195.223
 
ขอเพิ่มชื่ออีกคนค่ะ น่าจะทำงานไม่ประจำที่สุดละ
เอิง รุ่น 31
โทร. 086-713-2924
จากคุณ เอิง Bigy # 31 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 222.123.233.178
 
รุ่น 25 ติดต่อพี่เอิร์ธ ทินกร (earthearth2009@hotmail.com )
รุ่น 26 พี่ต้น วิวรรธน์ (itk_101@hotmail.com)
รุ่น 29 น้องอุ๋ย กนกนวรรณ (i_auyja@hotmail.com)
รุ่น 32 น้องจุ๋ม กรกมล เพิ่มอีกคน(hermiony_jume@hotmail.com)
รุ่น 34 (ปี 4 ปัจจุบัน) น้องปุย สุธิดา (La_dypuy@hotmail.com)
รุ่นอื่นๆ ก็ส่งเสียงมาเลยค่ะ
น้องๆ ปี 1-3 ปัจจุบันถึงจะยังไม่จบก็มาร่วมงานคืนสู่เหย้าด้วยกันเลยนะ จะได้รู้ว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วนั้นประสบความสำเร็จยังไงกันบ้าง ได้ยินข่าวมาว่ารุ่นพี่ bigy ก่อนๆ นั้นมีแต่คนสวยๆ หล่อๆ เพี๊ยบ ^^
จากคุณ bigy28 เมื่อวันที่ 9/12/3095 IP: 180.183.65.233
 
ลืมโพสต์ e-mail เผื่อใครจะติดต่อ
รุ่น 22 พี่แป๋ว (kratta38@hotmail.com)
รุ่น 23 พี่โอ่ (bboonsoong@msn.com)
รุ่น 27 พี่ต้น (watanachai_l@hotmail.com)
รุ่น 31 น้องป้อม (santikku@hotmail.com)
จากคุณ เมื่อวันที่ 10/12/3095 IP: 124.157.145.64
 
สวัสดีค่ะน้องๆ
เดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยกระจายข่าวอีกแรงนะคะ มีข่าวคืบหน้าด้านงานจัดงานก็ช่วย e-mail แจ้งด้วยค่ะ ที่ benjamapornw@kmutnb.ac.th หรือ 086-5304567 ค่ะ
จากคุณ พี่ฝน Bigy 27 เมื่อวันที่ 10/12/3095 IP: 124.157.198.33
 
รุ่นที่ตอบรับมีตัวแทนแล้ว ได้แก่

รุ่น 19 รุ่น 21
รุ่น 22 รุ่น 23
รุ่น 24 รุ่น 25
รุ่น 26 รุ่น 27
รุ่น 28 รุ่น 29
รุุ่่น 31 รุ่น 32
รุ่น 33 รุ่น 34

รุ่นหลัง รุ่นที่ 19 คือ รุ่น 18 ถึง รุ่น 1
ยังรอคอยเสียงตอบรับอยู่นะครับ

ตอนนี้มีความชัดเจนค่อนข้างมากจากหลายรุ่นในการจัดงานคืนสู่เหย้า ดังนั้นการทำงานในช่วงต่อไป เราต้องร่วมพูดคุยกันเยอะขึ้น โดยอาศัยช่องทางประชาสัมพันธ์และติดต่อกันในเว็บไซต์ โดยจัดทำขึ้นสำหรับงานคืนสู่เหย้าโดยเฉพาะ
ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีประเด็น พูดคุยกันหลักๆ คือ

1. รายละเอียดกิจกรรมในงาน โดยให้ศิษย์ชีววิทยาได้มีส่วนร่วมในการเสนอว่าควรมีกิจกรรมใดบ้าง

2. ห้องสำหรับการพูดคุยกิจกรรมในแต่ละฝ่าย ทั้งนี้อาจจะแบ่งออกเป็น
- ฝ่ายจัดกิจกรรม (ในวันงาน)
- ฝ่ายจัดทำของที่ระลึก เช่น เสื้อ หนังสือ
- ฝ่ายประสานงานและขายบัตร

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
ส่วนการรวบรวมรายชื่อ การตอบรับเข้าร่วมงานจะยังคงใช้วิธีการตัวแทนรวบรวมรายชื่อเหมือนเดิมครับ เพราะหากใช้ระบบการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ จะยุ่งยากพอสมควรสำหรับผูจัดการระบบ การมีตัวแทนรวบรวมยังเป็นการกระจายหน้าที่ระหว่างรุ่น และยังเป็นหลักประกันว่าศิษย์เก่าแต่ละท่านเป็นแรงจูงใจของกันและกันในการเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าครั้งนี้

หากศิษย์เก่ารุ่นใดจะอาสาทำหน้าที่ฝ่ายไหน แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ ทางเรายินดีเสมอเพราะงานนี้ต้องช่วยกันจึงจะสำเร็จครับ


จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 10/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้มาเจอกันนะครับ
จากคุณ หน่อย ชีววิทยารุ่นที่ 32 เมื่อวันที่ 10/12/3095 IP: 125.26.70.79
 
สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ ชาวชีว. มข. ทุกท่านครับ ผมยินดีเป็นผู้ประสานงานของชีววิทยารุ่น 15 (รหัส 30) ครับหมายเลขติดต่อ 081-7160290 หรือ e-mail: chitchol@chiangmai.ac.th ครับ
จากคุณ ชิตชล ชีวะ15 เมื่อวันที่ 11/12/3095 IP: 202.28.248.43
 
ขอบคุณมากครับ อ.ชิตชล

หากอาจารย์จะกรุณา ขอแรงอาจารย์ช่วยบอกต่อรุ่นถัดไปด้วยนะครับ หมายถึง รุ่น 14 ลงไป (หากอาจารย์พอจะมีข้อมูลครับ)

ขอบคุณมากครับอาจารย์
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 11/12/3095 IP: 202.28.179.4
 

ตัวแทนที่ตอบรับแล้วนะคะ
ตัวแทนรุ่น 15
อ.ชิตชล ผลารักษ์
(พี่หนึ่ง) 081-7160290 (chitchol@chiangmai.ac.th )
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 13/12/3095 IP: 203.172.208.236
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์นฤมลที่ยังจำลูกศิษฐ์ได้ดีเสมอมายินดีกับความคิดที่ดีๆ ของน้องพิเชฐ มีอะไรให้ช่วยบอกพี่จำลองลักษณ์ ชีววิทยารุ่น10(รหัส25) โทร.089-9493905 email:jum_52dps@hotmail.com ยินดีประสานงานรุ่น10ให้ค่ะ
จากคุณ จำลองลักษณ์ เมื่อวันที่ 13/12/3095 IP: 125.26.111.211
 
ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ (ปู) ยินดีเป็นผู้ประสานงานของชีววิทยารุ่น 17 (รหัส 32) ค่ะหมายเลขติดต่อ 081-4563536 หรือ e-mail: ipiyar@kku.ac.th ค่ะ
จากคุณ ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ (ปู) เมื่อวันที่ 13/12/3095 IP: 114.128.20.89
 
รุ่นที่มีตัวแทนรุ่นในการรวบรวมสมาชิกแล้ว ได้แก่

รุ่น 10 รุ่น 15
รุ่น 17 รุ่น 19
รุ่น 20 รุ่น 21
รุ่น 22 รุ่น 23
รุ่น 24 รุ่น 25
รุ่น 26 รุ่น 27
รุ่น 28 รุ่น 29
รุุ่่น 31 รุ่น 32
รุ่น 33 รุ่น 34

ขณะนี้รอการตอบรับจากรุ่นที่ 1-9 รุ่น 11-14 รุ่น 16, 18 และ 30 อยู่ครับ รุ่นพี่ท่านใดพอจะมีรายละเอียดของรุ่นที่ยังไม่ติดต่อเข้ามา ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ถึงงานคืนสู่เหย้าด้วยนะครับ

ขอขอบคุณรุ่นพี่และน้องๆทุกท่านที่ตอบรับเป็นตัวแทนอาสารวบรวมรายชื่อ ทีมงานขอความกรุณาตัวแทนรุ่นทุกท่านช่วยรวบรวมรายชื่อ (ตามตาราง exel: แบบตอบรับ) ที่ส่งไปให้นะครับ แล้วส่งอีเมล์กลับมาที่ผู้ประสานรุ่นที่ 28

พิเชฐ นุ่นโต e-mail: bhichetbio@hotmail.com
โทร. 089-117-2306
ภานุมาศ บุญสมร e-mail: boonsamon@hotmail.com
โทร. 080-126-7739
นฤมล ผิวเผื่อน e-mail: piwpuan@hotmail.com
โทร. 086-643-1061
นันทวรรณ คณะวาปี e-mail: bigy28@hotmail.com
โทร. 085-014-8513

โดยกำหนดส่งรายชื่อที่รวบรวม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อทางทีมงานจะได้ดำเนินงานในช่วงถัดไปครับ

สำหรับความคืบหน้าของเว็บไซต์งานคืนสู่เหย้า ตัวแทนชีววิทยารุ่นที่ 31 (น้องติ๋ง) รับหน้าเสื่อเป็นผู้จัดทำครับ โดยน่าจะเปิดให้ใช้ได้ประมาณ กลางเดือนมกราคม 2553

ช่วงต่อไป อาจจะขอรบกวนศิษย์ชีววิทยาทุกท่านปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานนะครับ


จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 14/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ตัวแทนที่ตอบรับแล้วนะคะ
ตัวแทนรุ่น 17
อ.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ (ปู)
หมายเลขติดต่อ 081-4563536 หรือ e-mail: ipiyar@kku.ac.th ค่ะ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 14/12/3095 IP: 203.172.208.236
 
ขออาสาเองเลยแล้วกันนะค่ะ ขอเป็นตัวแทนรุ่น 30 ค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาตอบช้าไปหน่อย

หวังว่าเพื่อน ๆ คงไม่ว่านะคะ อิอิ

ตัวแทนรุ่น 30
วิภาศิริ สุนทรชัย (แต๋ม)
โทร. 0847115018
E-mail: wipasiri39@hotmail.com

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจะแจ้งให้ทราบนะคะ
จากคุณ วิภาศิริ เมื่อวันที่ 15/12/3095 IP: 202.149.25.201
 
ตัวแทนรุ่น 30

วิภาศิริ สุนทรชัย (แต๋ม)

โทร. 0847115018
e-mail: wipasiri39@hotmail.com

สถาปนาตัวเอง เพื่อน ๆ คงไม่ว่านะคะ
จากคุณ รุ่น 30 เมื่อวันที่ 15/12/3095 IP: 202.149.25.201
 
คืออาจจะคิดไกลไปยังไงไม่รู้นะคะ แนนลองคิดเล่นๆ น่ะ ว่า Theme ของงานพวกเราจะเป็นยังไงดี เพราะกว่าจะมีงานนี้ได้ก็ปาเข้าไปจะสี่สิบปี อยากให้สนุกสนานอ่ะค่ะ ลองคิดเล่นไว้ว่า ออกแนวย้อนกาลเวลา (ย้อนยุค), แนวรักโลก (นุ่งน้อยห่มน้อย ฮ่าๆ อันนี้มากไป), หรือไม่ก็ลองตกลงกันว่าละรุ่นจะเป็นยังไง เพื่อความสนุกของงานน่ะ (บังเอิญเป็นคนมักม่วน อิๆ)
จากคุณ ninan-bigy30 เมื่อวันที่ 16/12/3095 IP: 119.31.41.127
 
ตอนนี้กำลังปรึกษาหารือ theme งาน และก็กำหนดการคร่าวๆ +รายละเอียดในการจัดงานกันอยู่นะคะ และคงจะติดต่อผ่านตัวแทนรุ่น เพื่อปรับแก้ให้เหมาะสมลงตัว และให้ทุกรุ่นได้มีส่วนร่วม แล้วจะเอาไปเรียนปรึกษาคณาจารย์ที่ภาควิชา เพื่อดำเนินการต่อไปนะคะ แต่ตอนนี้ยังได้ตัวแทนรุ่นไม่ครบทุกรุ่นเลย ยังไงก็ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ถึงงานคืนสู่เหย้าชาว bio ด้วยนะคะ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 16/12/3095 IP: 118.172.69.185
 
พี่ๆ ดูคึกคักกันจัง หนูเพิ่งอยู่ปี 3 ยังอยากร่วมงานด้วยเลย แล้วถ้าปีนี้จัดได้สำเร็จ ปีต่อๆไปจะมีอีกมั้ยคะที่จะมีรุ่นพี่ชีวะมารวมตัวกันเยอะๆแบบนี้
จากคุณ เก๋ bio#35 เมื่อวันที่ 17/12/3095 IP: 117.47.131.217
 
น้องๆได้ร่วมงานแน่นอนค่ะ พวกพี่ๆ มีเรื่องขอความร่วมมือจากน้องๆ อยู่นะคะ ตอนนี้กำลังระดมพลังกันอยู่รออีกแป๊บนะจ๊ะน้องเก๋
จากคุณ วรค่ะ bigy28 เมื่อวันที่ 17/12/3095 IP: 203.172.208.236
 
หลังจากที่อกหัก มาจาก คราวที่ แล้ว ที่ว่าจะมีการ จัดงาน รวมรุ่นชีวะวิทยา แต่ก็ต้อง ยกเลิกไป เพราะขาดผู้ประสานงาน สำหรับครั้งนี้่ เมือได้รู้ข่าวว่าจะมีการจัดงานรวมรุ่นกันขึ้นมากอีกครั้ง ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และดูเหมือนว่า ครั้งนี้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ทำให้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ที่จะได้ เจอ อาจารย์ที่เคารพ และ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อีกครั้ง
ขอขอบคุณทีมงานที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิดงานนี้ขึ้นมา และขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนให้ร่วมกันฟันฝ่าให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผม สู้ๆครับผม
จากคุณ Bigy 27 เมื่อวันที่ 19/12/3095 IP: 119.31.34.80
 
ไม่ทราบว่าจัดงานวันไหนครับ ผมเป็นคนที่รักภาควิฃามากๆคนนึงเพราะอยู่นานมาก อารจารย์รุ่นเก่าๆจำได้ดี ถ้าน้องๆจะถามว่ารุ่นไหนหรือก็ตอบยากคือ เข้ารุ่นที่ 6 จบรุ่น9 แจ้งให้ทราบด้วยที่ ssunth@ www.kku.ac.th ขอบคุณ
จากคุณ สุนทร เมื่อวันที่ 23/12/3095 IP: 10.87.13.68
 
กำหนดการคร่าวๆของงาน “คืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยาขอนแก่น 3 ทศวรรษแห่งการสร้างฅนเพื่อสังคม”

ช่วงเช้า คิดถึงถิ่นชีววิทยา

7.00-7.30 น. ลงทะเบียนร่วมงาน

7.30-8.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร

8.30-9.00 น. ตัวแทนกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
ประธานในพิธีเปิดงาน หัวหน้าภาควิชา
ชีววิทยาขอนแก่น

9.00-10.30 น. สไลด์ประกอบวิดิทัศน์ 3 ทศวรรษ ชีววิทยา
ขอนแก่น (แนะนำประวัติความเป็นมาของ
ภาควิชา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน) และ

ศิษย์รุ่น 1 ถึง รุ่น 37 แนะนำตัว

10.30-12.00 น. ไหว้ครู ระลึกคุณอาจารย์ คณาจารย์ให้พร
ศิษย์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่น้องชีววิทยา

13.00-14.30 น. เสวนาตัวแทนศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ ตัว
แทนจากภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ภาค
วิชาการ

14.30-16.00 น. พี่น้องสัมพันธ์ เล่นเกมส์เบาๆ เช่น แฟน
พันธุ์แท้ภาควิชาชีวะ

ช่วงเย็น งานราตรีคืนสู่เหย้า

18.30-19.30 น. งานบายศรีสู่ขวัญ

19.30-20.00 น. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

20.00-21.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน บนเวทีสลับ
กับศิษย์เก่าและปัจจุบันกล่าวแสดงความ
รู้สึกต่อภาควิชาชีววิทยา

21.00-21.30 น. การแสดง........ (ดนตรี)? ผู้ดูแล น้องๆ
ศิษย์ปัจจุบัน

21.30-22.30 น. พี่น้องศิษย์ชีววิทยาร่วมร้องเพลง

22.30 น. คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาให้โอวาท และ
ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน

หากศิษย์หรือคณาจารย์ท่านใดมีความตรงส่วนไหนเสนอเข้ามาได้นะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะครับ

^_^
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 25/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ลืมบอกครับไปว่างานจะจัดขึ้นใน

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553

จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 25/12/3095 IP: 202.28.179.4
 
ตัวแทนรุ่นที่ตอบรับมาล่าสุด

รุ่นที่ 18
พี่ เขตไทย ภูผาสุข
อีเมลล์: kethai.poo@bbl.co.th
โทร: 02-6263428, 086-0827503
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 5/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
ดีใจจังคะ ยังไงจะไปร่วมงานให้ได้เลยคะ แล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆรุ่น 24 ร่นพี่และรุ่นน้อง คิดถึงมข.มากเลย
จากคุณ อัง Bio-Sc 24 เมื่อวันที่ 5/1/3096 IP: 58.8.113.234
 
ขออัพเดทเรื่อง ตัวแทนรุ่น ครับ

รุ่น 33 ยังไม่มีตัวแทนรุ่นนะครับ พอดีที่รายงานไว้ข้างบนพิมพ์ผิดครับ

รุ่น 34 น้องปุย สุธิดา La_dypuy@hotmail.com
รุ่น 35 น้องเอ็ม em_kakijung@hotmail.com
รุ่น 36 น้องบุ๊ค dialling@hotmail.com

รุ่น 37 ยังไม่มีตัวแทนรุ่นนะครับ

หมายเหตุ
ศิษย์ปัจจุบันที่ส่งรายชื่อมาให้พี่ก้อย รุ่น 28 แล้ว แต่อีเมลล์และที่อยู่ติดต่อปัจจุบันยังไม่มีครับ ขอน้อง ป.ตรี ช่วยส่งรายละเอียดดังกล่าวใหม่อีกครั้ง กับพี่ก้อย รุ่น 28 ด้วยนะครับ

รุ่นที่เหลือที่ยังไม่ติดต่อเข้ามา ได้แก่

รุ่นที่ 1-5 ยังไม่ติดต่อเข้ามา

รุ่นที่ 6 ติดต่อเข้ามา แต่ยังไม่ได้ตอบรับเป็นตัวแทนรุ่น

รุ่นที่ 7-9 ยังไม่ติดต่อเข้ามา

รุ่น 11-14 และ 16 ยังไม่่ติดต่อเข้ามา

ศิษย์ท่านใดพอจะมีข้อมูลติดต่อในรุ่นที่เหลือ สามารถแจ้งเข้ามายังผู้ประสานรุ่น 28 ได้เลยนะครับ ทางเราจะดำเนินการติดตามรุ่นที่สูญหายอีกทีครับ (^_^)

รุ่นที่ส่งรายชื่อและการตอบรับมาแล้ว ได้แก่

รุ่นที่ 10 ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 40% (N= 23)
พี่จำลองลักษณ์ตัวแทนรุ่นบอกว่า จะอัพเดทรายชื่อเข้ามาเรื่อยๆ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่แน่ใจ

รุ่น 28 ตอนนี้ครบเกือบหมดทุกคนแล้วครับ
ตอบรับเข้าร่วมมากกว่า 50% (N=36)

รุ่นใดที่ได้รายชื่อมากพอสมควรแล้ว สามารถอัพเดทมาก่อนได้ครับ จนกว่าจะถึงกำหนดการส่งรายชื่อที่กำหนดไว้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์


จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 5/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
ได้ตอบรับ อ.นฤมล เพื่อช่วยรวบรวมรายชื่อเพื่อนๆในรุ่นที่ 12 ให้นะค่ะ
อ.กัลยา กองเงิน
จากคุณ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 7/1/3096 IP: 10.177.80.35
 
ขอบพระคุณมากครับ อ.กัลยา ที่ช่วยรวบรวมรายชื่อในรุ่นให้ครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 7/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
อยากแต่งชุดนักศึกษากับรองเท้าขาวอีก ไม่ได้ใส่มาเกือบ 20 ปีแล้ว :)
จากคุณ รุ่นเก่าแต่ยังไม่แก่ เมื่อวันที่ 8/1/3096 IP: 202.28.248.43
 
อืมม ชุดนักศึกษา ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเวลาเดียวกัน
5555
จากคุณ hermiony BIO32 เมื่อวันที่ 9/1/3096 IP: 125.26.196.193
 
เอ๋ เราแก่ไปหรือเปล่านะ อย่าพีงเรียกคุณย่า หรือยายนะ
บอกตามตรงยินดีมากที่ได้ร่วมก๊วนด้วย
จาก เตือน รุ่นที่ 2
จากคุณ เตือนใจ โก้สกุล (เจนจรัตน์) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14/1/3096 IP: 161.200.122.167
 
งานจัดวันอาทิตย์อะครับ ต้องลางานวันจันทร์ที่ 3 อีกหนึ่งวัน งงเล็กๆ นะครับ แรกๆ ถ้าวางแผนจะจัดวันเสาร์ก็น่าจะดี อาทิตย์จะได้มีเวลา (นี่ก็แค่ความเห็นส่วนตัว ด้วยเราก็รุ่นต่ำสิบเอง)
จากคุณ รุ่นต่ำกว่าสิบ เมื่อวันที่ 15/1/3096 IP: 202.41.167.241
 
พี่รุ่น 9 คะ รับประสานงานของรุ่นให้คะ
ตอนนี้ยังติดต่อเพื่อนร่น 9 ได้ไม่ครบ เพื่อนๆ พี่ๆ รุ่นใกล้เคียงกันถ้าเจอรุ่น 9 ช่วยบอกต่อๆ ให้ด้วยนะคะ

ติดต่อญาที่เบอร์ 089-6263429 atantip@sci.ubu.ac.th หรือ atantip@gmail.com
จากคุณ อรัญญา Bio9 เมื่อวันที่ 15/1/3096 IP: 202.28.49.130
 
ขอขอบคุณทุกคำแนะนำมากครับ
ชุดนักศึกษาน่ารักดีครับ Free style ได้เลยครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เตือนใจ รุ่น 2 มากครับ ที่เข้าร่วมตอบรับงานคืนสู่เหย้าครับ

เรื่องวันจัดงาน ขอชี้แจงดังนี้ครับ เนื่องจากทางเราคิดอยู่บนพื้นฐานของพี่น้องภาคเอกชน เพราะวันที่ 3 เป็นวันหยุดแรงงานน่ะครับ
อีกประการหนึ่ง เราคิดว่าพี่น้องที่อยู่ไกลอาจจะใช้เวลาเดินทางในวันเสาร์ โดยไม่ต้องรีบร้อน ซึ่งทางเราอาจจะหลงลืมพี่น้องในภาคราชการ และหน่วยงานรัฐ

เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ ถ้าจัดงานในวันอาทิตย์ ทีมงานจะมีเวลาเตรียมงานในวันเสาร์ครับ เพราะทีมงานแต่ละท่านอยู่กันต่างที่ ต่างทางเช่นกันครับ ไม่ได้อยู่กันที่ขอนแก่นทีมงานเดียว

ดังนั้นในกรณีวันจัดงานจึงอยากขอความเห็นศิษย์แต่ละท่านอีกครั้ง เพื่อกำหนดวันที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของศิษย์ทุกท่าน เสนอเข้ามาได้เลยครับเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณาปรับเปลี่ยนกันอีกครั้ง โดยมีสองตัวเลือก คือ

(1) วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(2) วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

โหวตเข้ามาได้ครับ ไม่เสียค่า บริการเอสเอ็มเอส ^_^

ขอขอบพระคุณอาจารย์ อรัญญา มากครับที่ตอบรับเข้ามาเป็นตัวแทนรุ่น 9

เหลืออีกไม่กี่รุ่นแล้วครับ สู้ ๆจากคุณ ทีมงานชีววิทยา รุ่น 28 เมื่อวันที่ 16/1/3096 IP: 125.26.251.73
 
อาจารย์อรัญญาครับ
ผมโทรไปเล่าให้อาจารย์กิตติฟังแล้ว แต่ยังไม่ได้คุยว่าจะไปหรือเปล่า ส่วนคนอื่นๆ จะพยายามติดต่อครับ (ไม่เจอกันน๊าน-นาน)
ฝากบอกน้องๆ ที่เป็นแม่งานว่า
อย่าลืมประสานงานเรื่องที่พักด้วยนะครับ (เนื่องจากพี่อยุ่ต่างถิ่น ไม่มีรถและขับรถไม่เป็น) ถ้าศึษย์เก่าหลายๆ คนไปพักที่เดียวกันก็จะสะดวกครับ (กะว่าจะได้ติดรถไปด้วยน่านะ)
ถ้ามีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเพื่อนๆ จะเล่าให้ฟังนะครับ
จากคุณ โสภณ เมื่อวันที่ 17/1/3096 IP: 124.120.147.216
 
ขอบพระคุณมากครับ รุ่นพี่โสภณ มากครับ

ทางเราจะผสานกับฝ่ายสถานที่เพื่อหาที่พักที่เหมาะสมให้สำหรับผู้ที่ตองการที่พัก และในแบบตอบรับเข้าร่วมงานอาจจะมีให้กรอกว่าต้องการที่พักด้วยหรือไม่

เดี๋ยวจะรีบดำเนินการในเรื่องนี้ครับ
ขอบพระคุณมากครับ

จากคุณ ทีมงานชีววิทยา รุ่น 28 เมื่อวันที่ 18/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
ถ้าได้วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 53 จะดีมากๆๆ เลย
จากคุณ แดง เมื่อวันที่ 18/1/3096 IP: 202.29.77.2
 
พี่ช่วยติดต่อ พี่เล็ก (รัชดาภรณ์) ให้รับเป็นตัวแทนรุ่น 14 ให้แล้วนะครับ พี่เล็กตอบตกลงครับ เบอร์โทรศัพท์ของพี่เล็ก 081-8790536 เบอร์อีเมล์ lekdee11@gmail.com ครับ
จากคุณ ชิตชล ชีวะ15 เมื่อวันที่ 18/1/3096 IP: 202.28.248.43
 
อาจจะดูไม่ทั่วแต่หาผู้ประสานงานศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาไม่เจอ (กลุ่มที่ไม่ได้เรียนตรีที่นี่) พี่ๆ ที่ไม่มีรุ่นเขาฝากมาถามค่ะ ช่วยโพสต์ชื่อผู้ประสานงานไว้ ตัวโตๆๆ หน่อย
แล้วก็ขอสนับสนุนเรื่องการจัดที่พักตามที่มีผู้เสนอมาค่ะ มีหลายคนมีปัญหาแบบเดียวกัน
จากคุณ bigy''25 เมื่อวันที่ 18/1/3096 IP: 115.67.188.59
 
จะรีบหาตัวแทน บัณฑิตศึกษา ให้นะครับ

ที่พักขอเวลาสักนิดนะครับ
เพื่อหาที่พักที่เหมาะสมมาเสนออีกครั้งครับ

ขอบคุณ คุณแดง มากครับที่ช่วยโหวตเข้ามา 1 เสียง
ศิษย์ท่านอื่นๆมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ เรื่องวันจัดงาน

ขอบคุณ อ.ชิตชลที่ช่วยติดต่อพี่เล็ก รุ่น 14 ให้ครับ

ขอบคุณ bigy 25 ครับ ที่เสนอแนะเข้ามา
เราจะรีบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวครับ

ช่วงนี้ท่านใดมีข้อเสนอแนะเรื่องไหน เสนอเข้ามาได้เลยครับ เพราะจะได้ปรับเปลี่ยนได้ทัน และตรงกับความต้องการของทุกท่านครับ


จากคุณ ทีมงานชีววิทยา รุ่น 28 เมื่อวันที่ 19/1/3096 IP: 202.28.169.166
 
สำหรับรุ่นบัญฑิตที่ไม่ได้จบป.ตรี จากชีวะที่นี่ ส่งเมลล์มาที่ผู้ประสานงานได้เลยค่ะ
นันทวรรณ คณะวาปี
bigy28@hotmail.com
085-0148513
(โทษทีค่ะ ทำตัวโตๆ ไม่ได้)
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 19/1/3096 IP: 180.183.65.100
 
รุ่น 2 มีผู้ประสานงานแล้ว...
อ.กิตติมา เมฆโกมล
kitmak@kku.ac.th
โทร. 089 710 6845
จากคุณ Eddie รุ่น 2 เมื่อวันที่ 21/1/3096 IP: 202.44.210.31
 
ขอเป็นตัวแทนรวบรวมรายชื่อเพื่อนในรุ่น ๓๓ ครับ ^^
โทรศัพท์ 086-6694530
e-mail: niroath_0099@hotmail.com
จากคุณ จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ รุ่น ๓๓ เมื่อวันที่ 21/1/3096 IP: 10.177.80.93
 
ตัวแทนรุ่นที่ตอบรับมาล่าสุด

รุ่นที่ 1 อ. พาณี วรรณนิธิกุล         
e-mail: panee@sut.ac.th      

รุ่นที่ 5 อ.อรุณรัตน์ ฉวีราช
e-mail: raccha@kku.ac.th

รุ่นที่ยังไม่ได้ตอบรับเข้ามาเป็นทางการ (หมายถึงส่งอีเมลล์ตอบกลับ หรือโทรแจ้งกลับที่ผู้ประสานงาน)

ได้แก่

รุ่น 3, 4, 6, 7, 8

รุ่น 11, 12, 13, 16

ท่านใดที่พอจะมีข้อมูล หรือ เบาะแสรุ่นดังกล่าว ^_^
ขอรบกวนส่งข้อมูลให้ผู้ประสานทีมงานด้วยนะครับ
เราจะได้ทำการติดตามรุ่นดังกล่าวต่อไป

อยากให้มาครบกันทุกรุ่นครับ

ส่วนวันจัดงานที่แน่นอน ตอนนี้เรากำลังรอผลการโหวตจากตัวแทนแต่ละรุ่นอยู่ครับ จะแจ้งให้ทราบหลังวันปิดโหวตในวันที่ 26 มกราคม 2553 ครับ

ขอขอบคุณ อ.กิตติมา เมฆโกมลมากครับที่ตอบรับเข้ามาเป็นตัวแทนรุ่นที่ 2

ขอบคุณ น้อง จิโรจน์ ตัวแทนรุ่น 33
และ นันทวรรณ ตัวแทนรุ่นบัณฑิต
ที่ตอบรับเข้ามาเป็นตัวแทนรุ่นครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 22/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
รุ่น 32 ผลโหวตค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ค่ะ เป็นวันที่ 1 พ.ค. (เสาร์) นะคะ
จากคุณ จุ๋ม BIO32 เมื่อวันที่ 25/1/3096 IP: 125.26.159.209
 
อ.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ยินดีเป็นผู้ประสานงานของชีววิทยารุ่น 6 (รหัส 21) หมายเลขติดต่อ 083 4194129, e-mail: porjea@kku.ac.th, pikelymp@hotmail.com
จากคุณ อ.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม (รุ่น 6) เมื่อวันที่ 25/1/3096 IP: 10.177.80.51
 
แจ้งเบาะแส รุ่น 4...น่าจะเชิญมาเล่าประสบการณ์ด้วย
จากชีววิทยา=>การเมืองการปกครอง, สสร.รัฐธรรมนูญ50
-------------------
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
02- 527-7830-9
จากคุณ Eddie รุ่น 2 เมื่อวันที่ 25/1/3096 IP: 203.146.104.35
 
แค่อ่านที่พี่ๆ น้องๆ มาโพสไว้
ก็ตื่นเต้นและคึกคักมากเลยค่ะ..
คิดถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และชาวชีววิทยาทุกคนเลยคะ
งานดีๆ แบบนี้ พลาดไม่ได้แน่นอนคะ
ถึงต้องลางานหลายวันก็ยอมคะ ^^

เป็นกำลังใจให้ผู้ประสานงานและตัวแทนรุ่นทุกคนนะคะ
ให้การจัดงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ
จากคุณ เนิร์ส BiGy#31 เมื่อวันที่ 26/1/3096 IP: 125.26.119.86
 
ผลโหวตของวันจัดงานคืนสู่เหย้าออกมาแล้วนะครับ ผลปรากฏว่าเสียงข้างมากโหวตให้

วันที่เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นวันจัดงานคืนสู่เหย้าครับ

โดยมีตัวแทนรุ่นที่โหวตเข้ามาทั้งหมด 12 รุ่น จากตัวแทนรุ่นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 25 รุ่น (จำนวนที่ตอบรับเข้ามา ณ ปัจจุบัน) โดยคิดเป็นผู้โหวตให้กับ

วันที่ 1 พ.ค 53 เท่ากับ 83%
วันที่ 2 พ.ค.53 เ่ท่ากับ 17%

ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ วันจัดงานคืนสู่เหย้าเปลี่ยนจากกำหนดการเดิมเป็น

**********วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553***********

จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ

ขอขอบคุณตัวแทนรุ่นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการโหวตครั้งนี้ครับ

^^
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 26/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
สวัสดีศิษย์ชีววิทยาทุกท่านครับ
ขณะนี้ทางทีมงานผู้่ดำเนินงานคืนสู่เหย้ากำลังจัดทำ

1. หนังสืองานคืนสู่เหย้า
2. แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3. วิดีทัศน์

จึงขอความร่วมมือศิษย์ชีววิทยาทุกท่าน ร่วมส่ง ภาพสถานที่ในภาควิชา ภาพกิจกรรม และภาพใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาในสมัยเรียนเพื่อใช้จัดทำสื่อและหนังสือที่ใช้ในงานคืนสู่เหย้า

โดยทุกท่านสามารถส่งรูปภาพได้สองช่องทาง คือ

1.ส่งผ่านอีเมลล์มาที่ผู้ประสานรุ่น ซึ่งต้องลดขนาดภาพ ทำให้ภาพมีความจำกัดในการใช้งานต่อครับ เราจึงแนะนำให้ใช้ช่องทางที่สอง คือ

2.เว็บไซต์งานคืนสู่เหย้า ชีววิทยาขอนแก่น ที่เราจัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อรองรับการประชุม และอัพโหลดรูปภาพของทุกท่าน

เว็บไซต์ชื่อ http://biologykkureturn.multiply.com/

แต่ทั้งนี้ท่านต้องใช้ ล็อกอิน และรหัสในการเข้าก่อนเข้าไปใช้ โดยขั้นตอนมีดังนี้คือ ไปที่หน้าเว็บไซต์ จากลิงค์ที่กำหนดใ้ห้ คลิกที่คำว่า MULTIPLY แล้วเข้าไป sign in

โดยทุกท่านต้องใช้ล็อกอินที่ทางทีมงานได้ส่งให้กับตัวแทนรุ่นไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อกับตัวแทนรุ่นเพื่อใช้ล็อกอินดังกล่าวเข้าไปอัพโหลดรูป แจ้งข่าวสาร และประชุมบนเว็บได้

เราต้องขอรบกวนทุกท่านส่งภาพถ่ายเข้ามามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ เพื่อเราจะได้มีวัตถุดิบเพียงพอในการทำหนังสือและวีดีทัศน์ครับ

รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 31/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
ภาพที่ส่งเข้ามา เราอาจจะมีรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมให้ด้วยครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 31/1/3096 IP: 202.28.179.4
 
ชีววิทยา รุ่น2 มีภาพเก่าเยอะนะคะ โปรดติดต่อที่ SC3321มารับไปคัดเลือกได้คะ
จากคุณ กิตติมา เมฆโกมล เมื่อวันที่ 8/2/3096 IP: 10.177.80.56
 
ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ เดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปติดต่อเพื่อ scan และคัดเลือกภาพต่อไปครับ

ส่วนน้องๆคนไหนที่รู้ตัวว่ามีฝีมือด้านการถ่ายภาพ
ติดต่อกับพี่ต้นวัฒนชัย รุ่น 27 หรือพี่ก้อย รุ่น 28
เพื่อเป็นอาสาสมัครถ่ายภาพเพื่อจัดทำหนังสือและสื่อในงานคืนสู่เหย้าได้เลยครับ

จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 8/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
Update ข้อมูลเรื่องที่พัก

-สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูล ที่พัก และโรงแรมต่าง ๆ ในตัวเมืองขอนแก่น ตอนนี้สามารถดูได้ที่ http://biologykkureturn.multiply.com/ ครับผม
(ตรงส่วนของรูปภาพ)
-ส่วนท่านที่ต้องการเป็นห้องพักหรืออพาร์ทเมนต์ แถว ๆ หลังมอ หรือ ใกล้ ๆ ตัวมหาวิทยาลัย ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
จากคุณ ทีมงานสถานที่ เมื่อวันที่ 9/2/3096 IP: 10.55.56.153
 
ไม่ได้จบชีวะ คณะวิทยาศาสตร์ แต่เคยไปเรียนที่ภาคสี่ปีเพราะเรียน ED สาขาชีวะ ขอแสดงมุฑิตาจิตถึงอาจารย์ทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขทุกท่าน นะคะ
จากคุณ ED 19 รุ่นรหัส 30 เมื่อวันที่ 14/2/3096 IP: 125.26.144.254
 
เชิญชมความหลังครั้งเก่าของ ชีววิทยา รุ่น 2 ที่เว็บคืนสู่เหย้าครับ
http://biologykkureturn.multiply.com/
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 15/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
ขอตอบรับยินดีเป็นผู้แทนรุ่น 3 ให้ค่ะ ต้องทำอะไรบ้างนะคะ รวบรวมรายชื่อเพื่อนๆในรุ่นฯ แล้วก็ขึ้นไปร่วมงานฯ แล้วมีหน้าที่อื่นใดอีกคะ?
จากคุณ อมรา (ตรีมงคล) นาคสถิตย์ เมื่อวันที่ 16/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
ขอรบกวนอาจารย์อมรา ช่วยรวบรวมรายชื่อ
และการตอบรับเข้าร่วมงานของรุ่น 3 ครับ

หาก อ. อมรา มีรูปภาพเก่าๆขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอัพโหลดภาพไว้ที่เว็บคืนสู่เหย้าด้วยนะครับ

เบื้องต้นคงมีเท่านี้ก่อนครับ

จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 16/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
จะพยายามหาจากที่คุณตี๋ (ดร.สุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย) อัดใส่แผ่นแจกตอนวิดยาฯรุ่น3ไปกินข้าว+คุยกันหลายปีมาแล้ว เอ...มันจะซ้ำซ้อนมั้ยนะ คุณตี๋มีรูปเยอะเพราะอยู่ชมรมถ่ายภาพค่ะ ส่วนของที่ตัวเองก็มีนิ้ดหน่อยจะไปค้นๆเอามาให้ค่ะ
จากคุณ อมรา (ตรีมงคล) นาคสถิตย์ เมื่อวันที่ 18/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
ตกลงจะจัดงานในวันที่ 1 หรือ 2 อะ
จากคุณ นสพญ.คุณนาย มนต์นำโชค เมื่อวันที่ 21/2/3096 IP: 61.19.231.6
 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 ครับ
ข้อสรุปรายละเอียดของงานจะอยู่กระทู้ด้านบนครับ
รบกวนทุกท่านอ่านข้อความด้านบนบางส่วนก่อนได้ครับเพื่อจะได้ติดตามรายละเอียดได้ทันครับ
ส่วนรายละเอียดของงานล่าสุด
ทีมงานจะสรุปไว้ในเว็บคืนสู่เหย้าครับ
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 22/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดงานคืนสู่เหย้า
จะจัดขึ้นใน **วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 **
ห้องศรีสุมนต์ สีตะธานี
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 26/2/3096 IP: 202.28.179.4
 
รายงานความคืบหน้าล่าสุดก่อนวันประชุมครับ

ขณะนี้เรามีตัวแทนรุ่นที่รวบรวมรายชื่อทั้งหมด 31 รุ่น
รุ่นที่ขาดหายไป คือ รุ่น 4,7,8,11,13,16 รวม 6 รุ่น ครับ

ขณะนี้มีรุ่นที่ส่งรายชื่อการตอบรับเข้ามาแล้ว 15 รุ่น จาก 31 รุ่น เหลืออีก 16 รุ่นที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อการตอบรับเข้ามา ได้แก่
รุ่น 5,6,9,17,18,19,20,22,23,25,26
และน้องๆ ป.ตรี (รุ่น 34-37)
ขอความกรุณารุ่นที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อการตอบรับดังกล่าว
รีบส่งรายชื่อโดยด่วนด้วยนะครับ คาดว่าเราจะตัดยอดจำนวนคนที่เข้าร่วมงานภายในสัปดาห์หน้า

จากรายชื่อศิษย์ชีววิทยาที่ส่งการตอบรับเข้ามา
รวมแล้วมีผู้ที่เข้าออกความประสงค์สรุปได้ดังนี้

*** มาร่วมงาน 198 คน ***
***ไม่แน่ใจ 54 คน ***
*** ติดต่อไม่ได้ 59 คน ***
*** ไม่มา 32 คน ***
(จากจำนวนที่ส่งรายชื่อตอบรับมา 15 รุ่น)

จากคุณ ทีมงานชีววิทยารุ่น 28 เมื่อวันที่ 4/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
กำหนดการใหม่จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 มี.ค.53

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553
ช่วงกลางวัน ณ ภาควิชาชีววิทยา
09.00-10.00 น. ลงทะเบียน (ใต้ Slope Bio)
10.00-11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล (ลานหน้าห้อง 3201)
11.00-12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ลานหน้าห้อง 3201)
12.30-13.00 น. พิธีเปิด (ห้อง 3201)
13.00-15.00 น. เสวนาศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ (ห้อง 3201)
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. พี่น้องสัมพันธ์

ช่วงกลางคืน บริเวณลานหน้าตึก 8 คณะวิทยาศาสตร์
18.00-18.45 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
18.45-20.00 น. ไหว้ครู ระลึกคุณอาจารย์ คณาจารย์ให้พรศิษย์
20.00-20.15 น. ชมสไลด์ประกอบวิดีทัศน์ 3 ทศวรรษชีววิทยาขอนแก่น
20.15-20.30 น. อาจารย์อาวุโสกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
20.30-21.00 น. ศิษย์เก่าแนะนำตัว
21.00-22.30 น. ชมการแสดง พี่น้องร่วมร้องเพลง
22.30 น. คณาจารย์ให้โอวาท และประธานใน พิธีกล่าวปิดงาน
จากคุณ ทีมจัดงานคืนสู่เหย้า เมื่อวันที่ 8/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
กำหนดการ งานคืนสู่เหย้า ชีววิทยา ขอนแก่น (ปรับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553)

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553
ช่วงกลางวัน ณ ภาควิชาชีววิทยา
09.00-10.00 น. ลงทะเบียน (ใต้ Slope Bio)
10.00-11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล (ลานหน้าห้อง 3201)
11.00-12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ลานหน้าห้อง 3201)
12.30-13.00 น. พิธีเปิด (ห้อง 3201)
13.00-15.00 น. เสวนาศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ (ห้อง 3201)
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. พี่น้องสัมพันธ์

ช่วงกลางคืน บริเวณลานหน้าตึก 8 คณะวิทยาศาสตร์
18.00-18.45 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
18.45-20.00 น. ไหว้ครู ระลึกคุณอาจารย์ คณาจารย์ให้พรศิษย์
20.00-20.15 น. ชมสไลด์ประกอบวิดีทัศน์ 3 ทศวรรษชีววิทยาขอนแก่น
20.15-20.30 น. อาจารย์อาวุโสกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
20.30-21.00 น. ศิษย์เก่าแนะนำตัว
21.00-22.30 น. ชมการแสดง พี่น้องร่วมร้องเพลง
22.30 น. คณาจารย์ให้โอวาท และประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 9/3/3096 IP: 124.121.180.7
 
พอดีว่าที่ทำงานงะค่ะ มีพี่คนหนึ่งจบไบโอรู่นไหนไม่แน่ใจน่าจะ รุ่น 6- 10 นะค่ะ แกว่าไม่มีเพื่อน ๆ ไป แกทำโทรศัพท์หายเปลี่ยนเบอร์ เลยไม่มีใครติดต่อได้ และติดต่อเพื่อนไม่ได้ด้วย...แกมีชื่อว่า..
กรรณิการ์ (ศรีสาคาม) ทองดอนเปรียง
เบอร์ติดต่อ 088-0658909 ค่ะ ถ้าพี่ ๆ คนไหนรุ่นเดียวกัน โทรติด่อแกด้วยนะค่ะ
จากคุณ จู้ Bio 29 ค่ะ เมื่อวันที่ 11/3/3096 IP: 202.29.22.242
 
ดีใจจังเลยค่ะที่งานคืนสู่เหย้าใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทีมงานทุกคนนะค่ะ
สู้ๆนะค่ะ
จากคุณ ทานตะวัน เมื่อวันที่ 11/3/3096 IP: 180.183.67.71
 
เพิ่มเติมค่ะ พี่กรรณิการ์ (ศรีสารคาม) ทองดอนเปรียง อยู่รุ่น 12 ค่ะ ใครที่เป็นเพื่อนพี่เค้า ติดต่อพี่เค้าได้ที่ เบอร์ติดต่อ 088-0658909 แกกลัวไม่มีเพื่อนค่ะ
จากคุณ จู้ Bio 29 ค่ะ เมื่อวันที่ 12/3/3096 IP: 202.29.22.250
 
การประชุมใหญ่เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ณ ภาควิชาชีววิทยาขอนแก่น

ทีมผู้จัดงานได้ข้อสรุปประเด็นหลักที่ต้องเรียนให้ศิษย์ชีววิทยาทุกท่านรับทราบ ในเบื้องต้น ดังนี้ครับ

1.กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ แต่ยังคงเป็นวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 53 เช่นเดิม ดูรายละเีอียดได้จากกำหนดการด้านบนครับ

2.ข้อสรุปเรื่องราคาบัตรเข้าร่วมงาน สรุปอยู่ที่ราคา 1,000 บาท/ท่าน (หากมีผู้ติดตามคิดตามจำนวนผู้ติดตามด้วยครับ แต่จ่ายเฉพาะค่าโต๊ะจีน)

โดยแบ่งเป็น
ราคาโต๊ะจีน 250 บาท
ราคาของที่ระลึก 350 บาท (เสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ งานคืนสู่เหย้าและถุงผ้าใส่ของ) อาหารกลางวัน + เบรค 150 บาท
ค่าการดำเนินงาน 250 บาท

ค่าการดำเนินงาน แบ่งเป็น
2.1) ค่าจัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ในงาน
2.2) ค่าเช่าอุปกรณ์ดนตรีและจัดเวทีช่วงเช้าและเย็น
2.3) ค่าเตรียมการแสดงของน้องๆนักศึกษา ป.ตรี
2.4) ค่าเช่าสถานที่งานในช่วงเย็น
ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด มอบให้แก่ภาควิชาเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับนักศึกษา ป.ตรี หรือ ซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

3.ช่วงต่อไปจะขอเก็บค่าบัตรเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มสำหรับเลือกขนาดเสื้อและของที่ระลึก

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ เพราะขณะนี้กำลังดำเนินการติดต่อร้านเสื้อ และเปิดบัญชีธนาคาร

ขอรบกวนทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอีครั้งนะครับ
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 12/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
ทางทีมงานได้ส่งแบบฟอร์มตอบรับและสั่งของที่ระลึกไปยังตัวแทนรุ่นแล้วครับ

ขอศิษย์ทุกท่านประสานไปยังตัวแทนรุ่นเพื่อรับทราบรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มตอบรับและสั่งของที่ระลึก

เราจะปิดรับการสั่งของที่ระลึกภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2553
และยืดระยะเวลาการจ่ายเงินจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
(จากครั้งก่อนวันที่ 20 มี.ค.53 เรายืดให้เพราะสถานการ์อันไม่สงบในขณะนี้ และหลายท่านน่าจะสะดวกจ่ายปลายเดือนมากกว่าครับ ^^)

ส่วนการโอนเงิน ขณะนี้กำลังทำการเปิดบัญชี น่าจะแล้วเสร็จในวันจันทร์ที่จะถึงครับ (15 มี.ค.53)รายละเอียดเลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

สำหรับศิษย์ที่ตัดสินใจไม่ได้ในขณะนี้ มี 2 ทางเลือกครับ

1.ผู้ที่คาดว่าจะไม่มาแล้วแน่นอน สามารถสั่งซื้อเสื้อและของที่ระลึกได้จากแบบฟอร์มตอบรับที่ส่งไปให้ตัวแทนรุ่น แต่ต้องส่งแบบฟอร์มตอบรับ ภายในวันที่ 25 มี.ค.53 นะครับเพื่อให้ได้ของที่ระลึกแน่นอน

2.ผู้ที่ยังไม่มั่นใจ เรายืดระยะเวลาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมงานได้ถึง วันที่ 29 เมษายน 2553 แต่ท่านจะไม่ได้รับของที่ระลึก นะครับ มีเพียงโต๊ะจีนให้ในช่วงเย็น และสามารถโอนเงินเข้าภายหลังหรือจ่ายหน้างานได้ครับ

ตัวอย่างเสื้อและของที่ระลึก ดูได้ที่เว็บไซต์งานคืนสู่เหย้า
http://biologykkureturn.multiply.com/
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 14/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
พี่เขตไทย สรุปให้อ่านง่ายขึ้น รายละเอียดดังนี้ครับ

1.งานวันเสาร์ที่ 1 พ.ค 53 เริ่ม 9.00 – 22.30 น. บริเวณตึก BIO ห้อง 3201

2.ค่าบัตรร่วมงาน 1,000 บาท (650 บาท โต๊ะจีน + 350 บาท ของที่ระลึก)

3.วิธีการชำระเงิน โอนผ่าน ATM หรือ เข้าบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี คืนสู่เหย้าชาวชีววิทยาขอนแก่น หมายเลขบัญชี 793-237-9242 หมดเขตการชำระเงินภายใน 31 มี.ค 53

4.ยืนยันหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยไปยังฝ่ายการเงิน ได้ 2 วิธี

4.1 ทาง E-MAIL: piwpuan@hotmail.com (คุณนฤมล ผิวเผื่อน) หรือ bigy28@hotmail.com (คุณนันทวรรณ คณะวาปี)

4.2 ทาง FAX ภาควิชา 043-364-169 ATTN: คุณนันทวรรณ คณะวาปี (งานคืนสู่เหย้า) หรือ ดร.ศุจิภรณ์ อธิบาย (งานคืนสู่เหย้า)

5.กรณีชำระเงินที่หน้างาน ต้องระบุใน แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ร่วมงาน เลือกวิธีการจ่ายเงินหน้างาน และส่งแบบฟอร์มกลับภายใน 25 มี.ค 53 (เพื่อ CONTROL ของที่ระลึก)

กรณีแจ้งเข้าร่วมงาน ภายหลัง 25 มี.ค 53 ไปแล้ว ให้ E-MAIL หรือ TEL แจ้ง bhichetbio@hotmail.com (น้องพิเชฐ นุ่นโต 089-1172306) ระบุ วิธีการจ่ายโอนเงินเข้าบัญชี หรือ จ่ายที่หน้างาน จำนวน 650 บาท (เฉพาะโต๊ะจีน ไม่รวมของที่ระลึก)

ขอบคุณพี่เขตไทยมากครับ

อัพเดทรายละเอียดงาน ดูตัวอย่างเสื้อและของที่ระลึก ได้ที่เว็บไซต์งานคืนสู่เหย้า
http://biologykkureturn.multiply.com/
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 21/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
ไม่ทราบว่ารุ่น 6 มีคนติดต่อมากี่คนแล้วครับ ไม่ทราบใครเป็นตัวแทนรุ่น ผมเข้าร่วมแน่นอนครับแต่ไม่ทราบลงทะเบียนที่ไหน ได้ติดตามข่าวจากรุ่นน้องแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด ขอข้อมูลด้วยครับ ssunth@kku.ac.th
จากคุณ นายสุนทร สุวรรณไตรย์ เมื่อวันที่ 24/3/3096 IP: 10.87.150.7
 
ประกาศถึงศิษย์ชีววิทยาทุกท่าน

ขณะนี้ทางทีมงานได้ปิดการสั่งซื้อของที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หากท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ที่หน้างาน

ส่วนการแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมงานตอนนี้ยังคงเปิดรับอยู่ครับ ศิษย์ท่านใดที่เปลี่ยนใจมาสามารถแจ้งได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2553 ครับ E-MAIL หรือ โทรแจ้ง bhichetbio@hotmail.com (น้องพิเชฐ นุ่นโต 089-1172306) ระบุ วิธีการจ่ายโอนเงินเข้าบัญชี หรือ จ่ายที่หน้างาน จำนวน 650 บาท (เฉพาะโต๊ะจีน ไม่รวมของที่ระลึก)
จึงประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกันครับ
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 30/3/3096 IP: 202.28.179.4
 
อยากได้เสื้อมาซักก่อน วันงานจะได้ใส่ ควรทำไงดีค่ะ
จากคุณ Bigy เมื่อวันที่ 3/4/3096 IP: 124.120.147.94
 
เรียน ตัวแทนรุ่นชีววิทยาทุกท่าน

เนื่องด้วยขณะนี้มี ศิษย์เก่าบางท่านเปลี่ยนใจไม่มา เมื่อชำระค่าบัตรร่วมงานไปแล้ว ซึ่งการโอนเงินคืนให้ผ่านทางธนาคารจาเป็นต้องเสียค่าโอน และเหรัญญิกสองท่านจากงานคืนสู่เหย้าต้องนัดแนะกันเพื่อโอนเงินคืนให้ศิษย์ เก่าซึ่งบางท่านมีความต้องการต่างกัน บางท่านต้องการคืนภายใน1-2 วัน บางท่านฝากผู้อื่นมารับเงินที่ภาควิชา ทำให้การดำเนินงานของเหรัญญิกเกิดต้นทุนแฝง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปถอนเงินพร้อมกันสองคน (เปิดบัญชีร่วมไม่มี ATM) และต้นทุนเรื่องเวลาที่ต้องถอนเงินมาคืนให้ท่านที่ต้องการรับเงินคืน

ดัง นั้นเพื่อให้การดำเนินงานของทีมงานราบรื่น ลดต้นทุนแฝงทั้งเรื่องเงินและเวลา และท่านที่เปลี่ยนใจได้รับเงินคืนตรงเวลา ทางทีมงานขอวางระเบียบเพิ่มเติมดังนี้ครับ

เปลี่ยนใจไม่มา
1. ยินดีบริจาคเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ภาควิชา ไม่มีค่าดาเนินงานครับ ^^
2. กรณีขอรับเงินคืนมีการหักค่าใช้จ่าย ดังนี้ครับ
2.1) ค่าดำเนินการโอนเงินคืนผ่านธนาคาร 50 บาท
2.2 ) ค่าเดินทางของเหรัญญิกบวกต้นทุนเรื่องเวลา 100 บาท
2.3 ) ค่ายกเลิกการจองโต๊ะจีน 100 บาท
รวม 250 บาท

แบ่ง เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ครับ
1. ผู้ที่จ่าย 1,000 บาท ได้รับของที่ระลึก เหลือ 650 บาท หักค่าดำเนินงานการโอน 250 บาท คืนเงิน = 400 บาท
2. ผู้ที่จ่าย 650 บาท ไม่ได้รับของที่ระลึก หักค่าดาเนินงานการโอน คืนเงิน = 400 บาท

*ทาง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์คงอัตราการดาเนินการโอนเงินคืนไว้ที่ 250 บาท

การ จัดโอนคืนจะดาเนินการให้ภายใน 5 วันทำการ (ราชการ) ครับ ท่านใดจะมารับคืนโดยผ่านผู้แทนมารับเงินคืน กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของผู้มารับแทนด้วยนะครับ

ขอรบกวนท่านที่แน่ใจ ว่าจะติดภารกิจ เปลี่ยนใจไม่มาแจ้งเข้ามาก่อน วันที่ 20 เมษายน 2553 เพราะการยก เลิกโต๊ะจีนไม่ได้มีผลเพียงการลดจานวนโต๊ะลง แต่กระทบถึงผู้จัดตาแหน่งโต๊ะของศิษย์แต่ละรุ่น ซึ่งถ้ากระชั้นชิดมากจะทำให้ฝ่ายสถานที่จัดการมากยิ่งขึ้นครับ

ทั้ง นี้ทีมงานเรียนขออภัยอีกครั้งที่ต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เพื่อขจัดต้นทุนแฝง ผู้รับเงินได้รับเงินคืนตามช่วงเวลาที่แน่นอน และมีเงื่อนไขที่ชัดเจนสาหรับผู้ที่ขอรับเงินคืน
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 4/4/3096 IP: 202.28.179.4
 
เสื้อได้ก่อนวันงานเพียง 1 วันครับ
สำหรับผู้ที่อยู่ไกลเราคงส่งให้ไม่ทัน
เรามาร่วมใส่เสื้อไม่ซักด้วยกันครับ ^^
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 4/4/3096 IP: 202.28.179.4
 
ไม่มีปัญหาสำหรับเสื้อใหม่ครับ ผมชอบ ขอบคุณทีมงานอย่างสูงที่เป็นเรี่ยวเป็นแรงในการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้
ว่าแต่ช่วยสรุปยอดให้หน่อยสิครับว่ารุ่นไหนมาจำนวนเท่าไหร่ อยากรู้ครับ ตื่นเต้น
จากคุณ หนุ่มBIO ลูก 2 เมื่อวันที่ 6/4/3096 IP: 222.123.228.161
 
ขณะนี้กำลังสรุปยอดอยู่ครับ
คาดว่าจะยอดแต่ละรุ่นเร็วๆนี้ครับ
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 7/4/3096 IP: 202.28.179.4
 
ใกล้วันแล้ว แต่บอร์ดเงียบจังเลย
จากคุณ ๑๐ เมื่อวันที่ 17/4/3096 IP: 119.31.121.90
 
กำลังมึนกันอยู่ครับ งานเริ่มเยอะ
ตอนนี้สรุปรายชื่อ กับกำลังเร่งทำหนังสือกันอยู่ครับ
ขอท่านที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ ยังจ่ายได้นะครับ (ได้โอกาสทวง)....
^_^
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 19/4/3096 IP: 202.28.179.4
 
สู้สู้นะครับ เข้าใจว่าทีมงานเป็นผู้เสียสละ เลือดBIOจริงๆ เป็นกำลังใจให้เสมอครับ
จากคุณ สู้สู้ เมื่อวันที่ 20/4/3096 IP: 222.123.224.122
 
รายชื่อวิทยากร ร่วมเสนาในหัวข้อ
ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
ได้แก่

ตัวแทนวิชาชีพอาจารย์
นายชิตชล ผลารักษ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวแทนวิชาชีพครู
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (รัชฎามาศ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
พ.ต.อ.อาคม เกษร
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น

ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
นายอนุรักษ์ กิจกำจร
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Am PO Microsys บริษัท software ของคนไทย
จากคุณ เมื่อวันที่ 23/4/3096 IP: 202.28.179.4
 
งานเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับ ขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 30/4/3096 IP: 10.177.80.66
 
สวัสดีคะ
งานคืนสู่เหย้าชีววิทยาขอนแก่น ๓ ทศวรรษสร้างคนเพื่อสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 ผ่านไปด้วยความชื่นมื่น ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม คณาจารย์โดยเฉพาะท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ต่างอิ่มเอมยินดีที่ได้พบลูกศิษย์ลูกหา แต่ละคนมีความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัว ศิษย์เก่าได้แสดงมุทิตาจิตอาจารย์ สังสรรค์กับเพื่อนเก่า รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ดีใจที่ได้เห็นท่านอาจารย์ทั้งหลาย อาทิ อ.ศรีสุมนตร์ อ.เพ็ญจันทร์ อ.สุภาพ และ อ.โรจน์ชัย มีสุขภาพแข็งแรงและทุกท่านอยู่ร่วมจนงานเลิกประมาณ 4 ทุ่มกว่า ซึ่งเกินความคาดหมายมาก ตามกำหนดการคณะกรรมการจัดงานพยายามให้งานพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นในช่วงหัวค่ำด้วยเกรงว่าจะรบกวนต่อสุขภาพของท่านอาจารย์ แต่ด้วยความปิติยินดีและสปิริตอันแรงกล้า อาจารย์ทุกท่านได้อยู่ร่วมจนปิดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตลอดทั้งวัน ศิษย์เก่าหลายท่านน้ำตาซึมเมื่อพบหน้าอาจารย์เพราะคิดถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ การเสวนามีประโยชน์มากซึ่งภาควิชาจะได้จะได้นำมุมมอง ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงในกระบวนการผลิตบัณฑิตของภาคฯ ต่อไป และเป็นที่น่ายินดีที่ในช่วงค่ำสมาชิกตัวน้อยๆของภาควิชาที่เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกที่ม.วลัยลักษณ์ได้กลับมาร่วมงานด้วย สมาชิกรุ่นเยาว์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญด้านวิชาการของประเทศต่อไปในอนาคต ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 4 ท่าน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือก คือ อ.ศรีสุมนตร์ อ.เพ็ญจันทร์ อ.สุภาพ อ.อำพา และ อ.ชุติมา
เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดงานที่น่าปลื้มใจครั้งนี้ คือ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ประสานงานรุ่น อาทิ หัวเรือใหญ่ แฮรี พอร์ตเตอร์ เชฐ วร เอฟ เก่ง แป๋ว แป๊ว ออย ยุพิน เดือน และเพื่อนๆรุ่น 28 คุณรังสรรค์ ก้อย ต้น อ.ฝน อ.เนาว์ อ.อ๋อ อ.หนึ่ง อ.วัฒนา อ.กิตติมา อ.ชิตชล อ.จำลองลักษณ์ ผู้ประสานงานรุ่น และอีกหลายท่านที่มิได้กล่าวนาม บัณฑิตศึกษา เช่น อ.โก้ อ.ใหญ่ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 นำทีมโดย ท็อป มิค เกี้ยง อุ๋ย เพื่อนๆ และน้องๆ ที่เอ่ยนามไม่หมด และที่ขาดไม่ได้คือพิธีกรคู่ขวัญ ออม และน้องจุ๊ ที่สร้างอรรถรสได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่แม้จะติดราชการสัมมนาของคณะทำให้มาร่วมงานไม่ได้แต่ก็ได้เตรียมความสะดวกต่างๆให้แก่น้องๆไว้ล่วงหน้า ขอขอบคุณศิษย์เก่าและทุกท่านที่มาร่วมงาน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สวัสดีคะ
นฤมล แสงประดับ
2 พฤษภาคม 2553
จากคุณ อ.นฤมล เมื่อวันที่ 2/5/3096 IP: 10.177.80.36
 
จบตั้งแต่ปี 2529 แต่ไม่เคยกลับบ้าน (BIO.) เลย มาครั้งนี้แล้วประทับใจมาก จัดงานได้ดีมาก บรรยากาศสบาย ๆ อบอุ่นเต็มไปด้วยมิตรภาพ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ โดยเฉาะอาจารย์ศรีสุมนต์ที่กรุณามาร่วมงาน และอาจารย์นฤมลก็ให้ข้อคิดที่กินใจมาก อาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็ยังใจดีเหมือนเดิม เช่นอาจารย์สุภาพก็ยังไฟแรง .อาจารย์อัจฉรา อาจารย์ชุติมา อาจารย์เพ็ญจันทร์ ยังสวยสง่า(ทำยังไงคะ)รวมทั้งอาจารย์ประนอม อาจารย์พินิจก็ยังยิ้มหวานและใจดีตลอดกาล.เสียดายอาจารย์ไพรัชติดงาน และอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่าน ตัวเองรู้สึกดีมาก ๆ ค่ะ สัญญาว่าถ้าไม่ติดอะไรจะมาให้ได้ในปีต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณคุณอ้อ (อาจารย์จำลองลักษณ์)ที่ช่วยประสานงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย คิดถึงอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆทุก ๆ คนค่ะ.....
จากคุณ สุภาพร (ฮั้ว) Sc. 10 เมื่อวันที่ 3/5/3096 IP: 158.108.83.251
 
ดีใจมาก ๆ ที่ได้กลับบ้าน จัดงานได้ดีมาก บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยมิตรภาพ ไม่น่าเบื่อ แม้จะจัดแบบเรียบง่ายแต่ประทับใจมากมายค่ะ และซาบซึ้งกับน้ำใจของอาจารย์ทุกท่านเลย กราบขอบพระคุณมา ณ. ทีนี้ และตั้งใจว่าปีต่อ ๆ ไปต้องมาอีกแน่ค่ะ..
จากคุณ สุภาพร Sc 10 เมื่อวันที่ 4/5/3096 IP: 158.108.83.78
 
รู้สึกอบอุ่นมากเลยครับกับงานที่ผ่านไป เหนื่อยกับการเตรียมงานแต่พองานเริ่มกลับมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ จากนี้ไปผมหวังว่าเครือข่ายของชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นกำลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าาวหน้าไปเรื่อยๆ และหวังว่านักศึกษาภาควิชาชีววิทยารุ่นต่อไปจะได้รับการปลูกฝังแนวความคิดการเสียสละส่วนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังที่ท่านคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาได้เป็นเเบบอย่างที่ดีไว้ให้เราเสมอ
ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าครอบครัวชีววิทยาของเราอบอุ่นและเป็นครอบครัวสุขสันต์อย่างแท้จริงครับ
จากคุณ ธีระวัฒน์ เมื่อวันที่ 5/5/3096 IP: 183.88.40.67
 
ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดงานทุกท่าน ผู้ร่วมงานทุกคนทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่า
งานนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย
ขอขอบคุณ
อ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงาน
อ.ประนอม จันทรโณทัย ผู้จุดประกายไฟแรก จนนำมาสู่การจัดงานครั้งนี้ได้สำเร็จ
อ.นฤมล แสงประดับ ผู้ที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาตลอดมา
อ.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง ประสานงานและฝ่ายบรรณาธิการหนังสือ และให้กำลังน้องๆตลอดเวลา (อ.ฝน)
อ.ศุจิภรณ์ อธิบาย ฝ่ายการเงิน (อ.เนาว์)
อ.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ฝ่ายลงทะเบียน (อ.อ๋อ)
อ.ดวงกมล แม้นสิริ ช่วยเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยมบนเวทีเสวนา (อ.หนึ่ง)
อ.วัฒนา พัฒนากูล ช่วยทำวีดีทัศน์ให้เราได้หวนระลึกถึงความหลัง (อ.วัฒน์)
และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมดที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จ

และขอขอบคุณคุณทีมงานผู้ร่วมจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน พิเชฐ นุ่นโต (เชฐ) พี่โก้ อ.ฝน
ฝ่ายสถานที่ น้องท็อป น้อง ป.ตรีทุกคนที่กล่าวชื่อไม่หมด พี่ใหญ่ พี่โก้ น้องจิโรจน์ น้องเทพ
ฝ่ายการเงิน นันทวรรณ คณะวาปี (ก้อย) นฤมล ผิวเผื่อน (ป้อม) อ.เนาว์
ฝ่ายของที่ระลึก วงเดือน วรุณโรจน์ (หน่อย) รติพร แพงมา (ออยเล็ก) ดลพร ภาษี (เต้) น้องต้อย น้องป.ตรีทุกชั้นปี
ฝ่ายศิลป์ สุกัญญา วัฒนวิเชียร (วิ) วัฒนชัย ล้นทม (ต้น) สุรีรัตน์ โลห์อภิรักษ์กุล (ฝน)
พิธีกร จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ (แอม) และ น้องจุ๊ น้องเปียร์และพี่รังสรรค์ (ที่ช่วยเสนอไอเดีย)
สวัสดิการ รัตนาขามฤทธิ์ (อิ๋ง) พี่แป๋ว
พิธีบายศรีและพิธีไหว้ครู ภานุมาศ บุญสมร (วร) พี่โก้ น้องท็อป ปิยนันท์ อักษร (พี่นัน)
การแสดง น้อง ป.ตรีทุกๆคน เอ็นเตอร์เทนเม็นที่ยอดเยี่ยม
เสวนาศิษย์เก่า ครูกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช อ.ชิตชลผลารักษ์ พี่อาคม เกษร พี่อนุรักษ์ กิตกำธร อ.หนึ่งและเชฐ
เกมส์พี่น้องสัมพันธ์ แอม น้องจุ๊ น้องอุ๋ย
ช่างภาพ ปรัชญาพร วันชัย (เอฟ) และน้องป.ตรี
เจ้าหน้าที่ภาควิชาทุกท่านที่ช่วยจัดสถานที่ก่อนวันงาน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยจัดงาน สร้างทางเชื่อมผสานของแต่ละเส้นที่เคยคู่ขนานให้บรรจบกันอีกครั้ง
เส้นทางผสานนี้ เราได้ร่วมกันสร้าง และหวังให้รุ่นต่อๆไปได้ใช้กัน...


จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 5/5/3096 IP: 202.28.179.4
 
ดีใจมากเลยค่ะที่งานออกมาสำเร็จไปได้ด้วยดี (ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ) เห็นอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ มีความสุข และเป็นกันเอง รู้สึกตื้นตันมากเลยค่ะ แต่เสียใจอยู่อย่างค่ะ ไม่ได้ถ่ายรูปกับอาจารย์นฤมลเลย หนูนัด เชฐ เก่ง เอฟ และออย รติพรแล้วนะคะ (งานนี้ขาดเปี๊ยกคนเดียว) แต่ว่างไม่พร้อมกันซักที ทั้งที่เดินไปเดินมาในงาน งานครั้งต่อไป หนูไม่พลาดแน่นอนค่ะอาจารย์ อิอิอิ
จากคุณ วร bio28 เมื่อวันที่ 5/5/3096 IP: 113.53.97.251
 
ขอขอบคุณตัวแทนรุ่น แต่ละรุ่นที่ช่วยติดต่อ รวบรวมเพื่อนๆในรุ่นตน รายชื่อดังนี้

รุ่น 1 อ.ละออศรี เสนาะเมือง และ อ.พาณ วรรณนิธิกุล

รุ่น 2 พี่ ศิวรักษ์ มหิทธิบุรินทร์

รุ่น 3 อ.อมรา นาคสถิตย์

รุ่น 4 ......

รุ่น 5 อ.อรุณรัตน์ ฉวีราช

รุ่น 6 อ.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม

รุ่น 7 .....

รุ่น 8 .....

รุ่น 9 อ.อรัญญา พิมพ์มงคล

รุ่น 10 พี่ จำลองลักษณ์ ดวงประสาท

รุ่น 11 ......

รุ่น 12 อ.กัลยา กองเงิน

รุ่น 13 .......

รุ่น 14 พี่เล็ก รัชดาภรณ์

รุ่น 15 อ.ชิตชล ผลารักษ์

รุ่น 16 พี่ รังสรรค์

รุ่น 17 อ.ปิยรัตน์ อิฐรัตน์

รุ่น 18 พี่ เขตไทย ภูผาสุข

รุ่น 19 อ.มณฑิรา มณฑาทอง

รุ่น 20 อ.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจวงศ์

รุ่น 21 อ.วัฒนา พัฒนากูล

รุ่น 22 อ.ประสาท เนืองเฉลิม และ อ.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รุ่น 23 อ.บุญเสถียร บุญสูง

รุ่น 24 พี่ สมบัติ นิลพุธ

รุ่น 25 พี่ ทินกร ซีประเสริฐ

รุ่น 26 พี่ ขวัญกมล ทวายตาคำ

รุ่น 27 พี่ วัฒนชัย ล้นทม

รุ่น 28 ชุตินันท์ เจริญชัย

รุ่น 29 กนกวรรณ สุขใจ

รุ่น 30 วิภาสิริ สุนทรชัย

รุ่น 31 สันติ วาทิรอยรัมย์ (น้องป้อม)

รุ่น 32 กรกมล นพมงคล (น้องจุ๋ม)

รุ่น 33 จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

รุ่น 34 น้อง ปุย สุทธิดา

รุ่น 35 น้องเอ็ม

รุ่น 36 น้องบุ๊ค

รุ่น 37 น้องชูท

รุ่นที่ว่างไว้ คือ รุ่นที่ยังติดต่อหาตัวแทนไม่ได้ครับ
ขอขอบบคุณตัวแทนรุ่นทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 5/5/3096 IP: 202.28.179.4
 
รูปถ่ายงานคืนสู่เหย้า อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์คืนสู่เหย้าแล้ว
ทุกท่านสามารถไปดาวโหลดได้ที่
http://biologykkureturn.multiply.com/
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 9/5/3096 IP: 202.28.183.10
 
ขอบคุณทีมงานทุกท่านมากค่ะ ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น
ทำให้มีโอกาสกลับบ้าน Bio อีกครั้ง
ได้พบ อาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ
และได้เข้าไปนั่งในห้อง Slope Bio
(สมัยเรียนเรียกแบบนั้น แต่ชื่อจริงของห้องไม่เคยจำเลยค่ะ) คิดถึงอดีตตอนเรียน ซึ่งโอกาสแบบนี้หายากค่ะ
สำหรับหลายๆคนที่จบไปแล้ว

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่สร้างทั้งความรู้ และคุณธรรมให้ลูกศิษย์ออกสู่สังคม ขอให้ท่านมีกำลังใจสร้างคนเพื่อสังคมอีกต่อๆไปนะคะ

น้องวรไม่ต้องเสียใจนะ พี่มีรูปถ่ายที่มีอาจารย์นฤมลน้องวรและเพื่อนๆ ถ่ายรูปด้วยกันอยู่ ขอ mail จ้าจะส่งให้
วิ่งเข้ากล้องอย่างเดียวไม่รู้ว่าถ่ายภาพกับใครบ้างละซิท่า
จากคุณ ตุ่ม Bio 26 เมื่อวันที่ 9/5/3096 IP: 158.108.111.210
 
ขอบคุณมากมายนะคะเจ้ เมลล์วรนะคะboonsamon@hotmail.com
จากคุณ วร bio28 เมื่อวันที่ 10/5/3096 IP: 203.172.208.236
 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ตัวแทนศิษย์เก่าชีววิทยาขอนแก่น
ได้มอบเงินบริจาคและเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานคืน สู่เหย้าให้แก่ภาควิชาชีววิทยาขอนแก่น รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,664.66 บาท ตัวแทนศิษย์เก่าจึงขอแจ้งให้ศิษย์ชีววิทยาทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน
จากคุณ ทีมงาน เมื่อวันที่ 15/5/3096 IP: 202.28.169.166
 
ดีใจมากที่งานนี้สำเร็จเรียบร้อยและมีรายได้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป ขอขอบใจทีมงานและขอบพระคุณคณาจารย์ภาคฯทุกๆท่าน หากจะจัดกิจกรรมใดๆต่อไป ก็ยินดีช่วยเสมอนะคะ
จากคุณ อมรา นาคสถิตย์ เมื่อวันที่ 17/5/3096 IP: 118.173.69.157
 
เป็นชีววิทยา รุ่น 4 อยากติดต่อกับเพื่อน ๆ แต่ไม่ทราบจะติดต่อกับใครได้ เพิ่งทราบว่ามีการจัดงานคืนสู่เหย้า (อยู่จังหวัดสุรินทร์)
จากคุณ รุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์ เมื่อวันที่ 14/7/3096 IP: 114.128.122.121
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
จากคุณ:
ข้อความ:

โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ ทางภาควิชาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ webmaster ที่ webmaster@biology.kku.ac.th